Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Podróżników TUITAM rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku.

Aby pokazać jak ciekawym i nie do końca odkrytym miastem jest Wrocław organizujemy cykliczne wycieczki dla dzieci z rodzicami "Poznajemy Wrocław" a także dla dorosłych "Odkrywamy Wrocław". Organizujemy również turystyczne projekty edukacyjne a terenie Dolnego Śląska
nasi członkowie są autorami książek dla dzieci i dorosłych.

Ze Statutu:

Celami Stowarzyszenia są:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu krajoznawstwa oraz edukacja regionalna,
 • promocja Wrocławia i Dolnego Śląska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą,
 • wspieranie budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
 • wspieranie wolontariatu,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • propagowanie i rozwój kultury regionalnej,
 • popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie kursów, szkoleń, wystaw, dyskusji, seminariów,
 • organizowanie rajdów, wycieczek, wypraw, wyjazdów studyjnych,
 • organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
 • wymianę międzynarodową,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej,
 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i organami administracji publicznej zwłaszcza jeżeli ich cele i zakres działania są zbieżne z
 • celami i zakresem działania Stowarzyszenia,
 • prowadzenie innych działań wspomagających realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia
Zarząd: prezes - Marta Miniewicz
wiceprezesi : Anna Motyka, Justyna Rapacz