Wrocław kultury żydowskiej

  • Trasa I: Stary Cmentarz Żydowski przy ul. Ślężnej. Czynny codziennie od 10.00 do 18.00, wstęp 10 zł N, 7 zł U. Czas zwiedzania: 1,5-2 godz.
  • Trasa II: Dawna dzielnica żydowska - klasycystyczna Synagoga pod Białym Bocianem przy ul. Włodkowica i Dom Modlitw przy synagodze (na balkonach synagogi udostępniona jest stała ekspozycja "Historia Odzyskana. Życie Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku." Dodatkowo prezentowane są cykliczne wystawy okolicznościowe). Synagoga czynna od niedzieli do piątku od 10.00-17.00, wstęp 10 zł N, 5 zł U. Czas zwiedzania: 2-2,5 godz.

Stary Cmentarz Żydowski

Opis: Wrocław nie przypadkiem nazywano kiedyś “kwiatem Europy”. Od zawsze spotykały się tu różne religie i kultury, przyczyniając się do rozkwitu – niczym wielobarwnej kwietnej mozaiki – życia naszego miasta. Znaczącą część tej mozaiki stanowiła narodowość żydowska wraz ze swą liczącą kilka tysięcy lat tradycją. Ślady, jakie pozostały po żyjącej tu narodowości żydowskiej przypominają o dokonaniach i znaczeniu Żydów dla historii naszego miasta i regionu.

Stary Cmentarz Żydowski przy ul. Ślężnej stanowi, ze względu na pochowane tutaj najwybitniejsze jednostki XIX i XX-wiecznego miasta, swoisty panteon wrocławskich Żydów. Zespół rzeźby nagrobnej, od tradycyjnych macew do monumentalnych grobowców, stanowi niezwykłe miejsce na turystycznej mapie Wrocławia. Znajduje się tu ok. 12 tys. nagrobków i grobowców reprezentujących różne style oraz kierunki XIX i XX w.: kaplice imitujące antyczne świątynie, portale oraz baldachimy z roślinnymi motywami romańskimi, zapożyczenia z architektury bizantyjskiej i islamu, nagrobki secesyjne oraz w duchu modernizmu. Są tu tradycyjne skromne macewy z napisami w języku hebrajskim, są też nagrobki i grobowce z napisami niemieckimi. Na cmentarzu spoczywa cała elita XIX i XX-wiecznego Wrocławia. Ludzie biznesu: bracia Alexander (na nagrobku płaskorzeźba nieistniejącego dziś już banku, należącego do tej rodziny), Adolf Bielschowsky, właściciel młyna Maria na Wyspie Piaskowej (pomnik w formie młyna), Heinrich Heimann, twórca fundacji elektryfikującej wrocławskie tramwaje oraz ludzie nauki, kultury i sztuki: nagrobki J.F. Cohna, profesora botaniki, współpracownika Roberta Kocha, H. Cohna, profesora okulistyki, u którego leczyli się wszyscy wielcy tego świata, Emila Ludwiga (syna H. Cohna) – autora wielu biografii, m.in. Goethego, Heinricha Graetza, profesora historii UWr., autora pierwszej syntetycznej historii Żydów od czasów biblijnych do XIX w., Friederike Kempner pisarki społecznej, która otrzymała przydomek “śląskiego łabędzia”, Ferdynanda Lassalle'a twórcy i czołowego ideologa pierwszej partii robotniczej w Niemczech, rodziców Edyty Stein czy ojca malarza Eugena Spiro.