Projekty edukacyjne

O Wrocławskim Powiecie, wszystko, czego nie wiecie – edycja II

Od 01 marca 2013 r do 18 czerwca 2013 r. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego odbyły się zajęcia z edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej w Długołęce i Szkole Podstawowej w Jordanowie Śl. oraz wycieczki krajoznawcze (po zabytkach i atrakcjach turystycznych najbliższej okolicy i Powiatu Wrocławskiego oraz na Ślężę). Program zajęć i wycieczek nastawiony był na aktywność uczniów. Uczniowie układali puzzle z herbami gmin, tworzyli Mapę Powiatu Wrocławskiego – zaznaczali za pomocą pieczęci z herbami gminy wchodzące w skład Powiatu Wrocławskiego, uczyli się korzystać z Map Powiatu Wr. w czasie wycieczek zwiedzili m.in. Muzeum Motoryzacji w Ślęzie, pałac w Krobielowicach, dawny kościół joannitów w Tyńcu nad Ślęzą, zdobyli szczyt Ślęży. Koordynator projektu: Marta Miniewicz.

O czym szumią stare drzewa- edycja II

Od 15 sierpnia 2013 do 30 listopada 2013 r. Uczniowie i nauczyciele szkół biorących udział w projekcie (SP w Kobierzycach, SP w Tyńcu Małym) z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach artystycznych w szkole i w wycieczkach przyrodniczych, których trasa prowadziła po ścieżkach najbliższego szkole parku (parku przypałacowym w Kobierzycach oraz parku podworskim w Tyńcu Małym). Dzieci nauczyły się odróżniać poszczególne gatunki drzew, poznały ciekawe opowieści ludowe i mitologiczne o pochodzeniu drzew i ich właściwościach, zwróciły uwagę na pomniki przyrody w ich najbliższym otoczeniu. Podczas warsztatów artystycznych malowały na porcelanie, projektowały i wykonywały ozdobne torby na prezenty. Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego. Koordynator projektu: Marta Miniewicz

Zdobywamy skarby Ślęży

Zadanie jest kontynuacją przeprowadzonego w 2010 r. projektu pt. „Zdobywamy skarby Ślęży”. W ramach zadania uczniowie szkół w Długołęce i Kobierzycach wzięli udział w nietypowych wycieczkach na Ślężę. Podczas krajoznawczego spaceru rozwiązywali zadania, krzyżówki, szukali ukrytych po drodze „skarbów”, nauczyli się przekazywać informacje za pomocą alfabetu Morsea, korzystać z map, ustalać kierunki świata poprzez obserwację przyrody, poznali legendy związane ze świętą górą Słowian. Zajęcia w terenie miały za zadanie pokazać różnorodność kulturową Dolnego Śląska, dawne tradycje i wierzenia oraz uświadomić dzieciom ciągłość kulturową Dolnego Śląska. Projekt dofinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego. Koordynator projektu: Marta Miniewicz.

Od kompasu do nawigacji GPS

To nowatorski projekt turystyczno- edukacyjny, którego adresatami byli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Uczniowie uczestniczyli w pokazie prezentującym historię i ewolucję metod nawigacyjnych używanych dawniej przez podróżników na morzu i lądzie oraz poznali osiągnięcia najnowszej techniki nawigacji satelitarnej na przykładzie GPS (zajęcia przeprowadzone były w Explorapark w Wałbrzychu), wiedza zdobyta w czasie zajęć wykorzystana została podczas gry terenowej, w ramach której dzieci korzystając z map i kompasów wykonywały „turystyczne” zadania, aby dojść do celu- mety wspólnej zabawy. Projekt dofinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego. Koordynator projektu: Anna Motyka.

O czym szumią stare drzewa

Od 01 maja do 15 listopada 2012. Projekt edukacyjny skierowany do uczniów z Powiatu Wrocławskiego mający na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. W projekcie udział wzięli uczniowie kl. I-IV Szkoły Podstawowej w Kobierzycach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu. W ramach zajęć odbyły się warsztaty artystyczne, na których dzieci techniką decoupage ozdabiały doniczki, z szarych papierowych opakowań wykonywały torby na prezenty, malowały farbami do porcelany według (własnych projektów) kubki. W pracach wykonywanych przez dzieci elementami dekoracyjnymi i ozdobnymi były głównie motywy roślinne. Uczniowie uczestniczyli również w przyrodniczej wycieczce, podczas której poznawały gatunki drzew rosnących w najbliższej okolicy szkoły, słuchały opowieści mitologicznych o poszczególnych gatunkach drzew, poznawały wierzenia ludowe związane z poszczególnymi drzewami. Na spacerze gromadziły również materiał do swoich zielników. Każde dziecko otrzymało karty do swojego zielnika z opisem poszczególnych gatunków drzew. Projekt miał na celu promowanie wiedzy z zakresu ekologii przyrody, dziedzictwa kulturowego związanego z przyrodą oraz rozbudzenie zainteresowań dzieci związanych z otaczającym je światem. Projekt dofinansowano ze środków Powiatu Wrocławskiego. Koordynator projektu: Marta Miniewicz.

O Wrocławskim Powiecie – wszystko, czego jeszcze nie wiecie

Od 15 marca 2012 do 31 października 2012. Projekt edukacyjny promujący walory turystyczne Powiatu Wrocławskiego oraz wiedzę o jego historii, zabytkach, symbolach, tradycjach i atrakcjach turystycznych. Zajęcia z edukacji regionalnej odbyły się w szkołach z gminy Kobierzyce (SP w Kobierzycach) oraz Kąty Wrocławskie (SP nr 1 w Kątach Wrocławskich i SP w Gniechowicach). W ramach projektu uczniowie wzięli również udział w wycieczkach krajoznawczych po terenie Powiatu Wrocławskiego, podczas których zdobyli szczyt Ślęży (poznali dawne wierzenia Słowian oraz legendy związane ze Ślężą i okolicami), odwiedzili ciekawe pod względem architektury obiekty, np. pałac w Krzyżowicach i stadninę koni (oglądali konkurs ujeżdżania koni podczas święta Hubertusa), pałac w Wierzbicach, kościół w Sośnicy z kaplicą "świętych schodów", kompleks zamkowo- parkowy w Ślęzie z bardzo interesującym Muzeum Motoryzacji. W projekcie wzięło udział około 200 uczniów z terenu Powiatu. Projekt dofinansowano ze środków Powiatu Wrocławskiego. Koordynator projektu: Marta Miniewicz.

O mojej ulicy, mieście i okolicy

1 marca - 30 listopada 2011. To cykl zajęć w szkole z edukacji regionalnej dotyczących rodzinnego miasta, podróżowania, symboli i legend regionu oraz cykl wycieczek po Wałbrzychu promujących miasto. W ramach projektu zorganizowane zostały również plastyczne konkursy turystyczne i podróżnicze pod hasłem „Herb mojego miasta”, „Pocztówka z podróży moich marzeń” i „Wałbrzyskie naj…”. Poniżej prezentujemy nagrodzone prace. W projekcie wzięło udział około 300 uczniów z wałbrzyskich szkół: Państwowej Szkoły Podstawowej Nr 6, Państwowej Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Państwowej Szkoły Podstawowej Nr 15. Herb mojego miasta - Wałbrzyskie naj... - Pocztówka z podróży moich marzeń. Koordynator projektu: Anna Motyka.

Zabiorę Mamę i Tatę na wycieczkę

1 marca - 30 września 2010. To projekt promujący Wałbrzych wśród uczniów szkół wałbrzyskich, upowszechniający różne formy turystyki. Podczas spacerów krajoznawczych dzieci poznawały swoje miasto, tworzyły „osobisty plan Wałbrzycha”, odkrywały ciekawe i tajemnicze miejsca rodzinnego miasta. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas I-III z Państwowej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu, Państwowej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu oraz Państwowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu. Koordynator projektu: Anna Motyka.

Zdobywamy skarby Ślęży

1 marca - 2 maja 2010. Projekt przeznaczony dla uczniów szkół dolnośląskich i propagował aktywny wypoczynek uczniów, wiedzę o regionie i aktywował ich do działań związanych z turystyką. Wycieczki edukacyjne na Ślężę poprzez zabawę, konkursy, zadania pokazywały różnorodność kulturową Dolnego Śląska, dawne tradycje i wierzenia. Koordynator projektu: Marta Miniewicz.

Z Mamą i Tatą oglądam Wrocław

Projekt realizowany w latach 2008 i 2009, przeznaczony dla rodziców i dzieci, propagujący aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez poznawanie swojego miasta. W ramach zadania organizowane były wycieczki dla dzieci w wieku 5-10 lat i ich rodziców po opracowanych dla dzieci szlakach: Szlaku Krasnoludkowym i Szlaku wrocławskich legend oraz Szlaku Odkrywcy. Wycieczki odbywały się w wakacyjne niedziele, podczas których uczestnicy zdobywali pamiątkowe pieczęcie, Mapki Krasnoludkowe, Mapki Legend Ostrowa Tumskiego i Mapki Legend Starego Miasta. W wycieczkach wzięło udział około 1500 osób (rodziców i dzieci). Koordynator projektu: Marta Miniewicz.

Dolny Śląsk dla Dzieci

2009. W ramach projektu wydany został folder promujący atrakcje turystyczne Dolnego Śląska dla dzieci. Wydawnictwo było rozdawane bezpłatnie w turystycznie atrakcyjnych dla dzieci miejscach, gdzie można było również zdobyć pamiątkowe pieczęcie, a w nagrodę za trzy pieczątki kolorową, rozkładaną mapkę z legendami Dolnego Śląska. Koordynatorzy Projektu: Marta Miniewicz, Zbigniew Sobierajski.

Wrocławski Festiwal Podróży

2009. W 2009 roku odbyła się kolejna edycja festiwalu. Obejmował on otwarty konkurs najciekawszych relacji z podróży o nagrodę Benedykta Polaka, Akademię Mistrzów Podróży - wykłady i prezentacje multimedialne dla uczniów i mieszkańców Dolnego Śląska oraz występ Gwiazdy Festiwalu: Jana Meli. W festiwalu wzięło udział około 360 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz około 2500 mieszkańców Wrocławia. Koordynator projektu: Marcin Załucki.

Wrocławski Festiwal Podróży

2008. To impreza otwarta dla mieszkańców Wrocławia z kilkuletnią tradycją, której gośćmi byli m.in. Martyna Wojciechowska i Wojciech Cejrowski. W 2008 festiwal trwał trzy dni i obejmował Akademię Mistrzów Podróży - wykłady i prezentacje multimedialne dla uczniów i mieszkańców Dolnego Śląska, otwarty konkurs najciekawszych relacji z podróży o nagrodę Benedykta Polaka oraz występ Gwiazd Festiwalu: Elżbiety Dzikowskiej, Krystyny Czubówny oraz Jerzego Szkamruka pt. Benedykt Polak. Wielcy Odkrywcy. W Festiwalu wzięło udział około 2500 mieszkańców Wrocławia. Koordynator projektu: Marcin Załucki.

Żyję aktywnie, czyli Dolny Śląsk bez barier

2009. Projekt propagował turystykę i aktywne spędzanie czasu przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska. W ramach projektu zorganizowanych zostało 10 wycieczek jednodniowych na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, podczas których uczestnicy zwiedzali atrakcje turystyczne Karpacza i okolic. W wycieczkach wzięło udział 500 osób niepełnosprawnych i ich rodziców, nauczycieli, wychowawców. Koordynator projektu: Artur Wesołowski.

2008. To projekt propagujący turystykę i aktywne spędzanie czasu przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska. W ramach projektu zorganizowanych zostało 10 wycieczek dwudniowych na terenie Wrocławia i Kotliny Jeleniogórskiej, podczas których uczestnicy zwiedzali atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. W wycieczkach wzięło udział 300 osób niepełnosprawnych oraz 130 opiekunów (rodziców, wychowawców). Koordynator projektu: Marta Miniewicz.

Ośrodki biorące udział w projekcie:

  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach (prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia św. Józefa)
  • Stowarzyszenie Charytatywno- Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Specjalistyczne Koło „TAK” we Wrocławiu
  • Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Bystrzycy Dolnej (SP nr 7 i Gimnazjum nr 5)
  • Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie
  • Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich