Szkoła w Mieście

O projekcie: Projekt „Szkoła w mieście”, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. zakłada udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w różnych instytucjach kulturalnych stolicy Dolnego Śląska, na uczelniach oraz w centrach edukacyjnych (muzea, teatry, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Humanitarium, ZOO, Aquapark, biblioteki). „Pomysł polega na tym, aby obecność uczniów w tych instytucjach nie miała charaktery incydentalnego, lecz systemowy” - tłumaczył prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Docelowo (do 2016 r., kiedy to Wrocław będzie pełnił zaszczytną funkcję Europejskiej Stolicy Kultury) w projekcie mają uczestniczyć wszystkie wrocławskie szkoły. Zajęcia w ramach projektu są dla uczniów bezpłatne (koszty dojazdu, bilety wstępu oraz koszt zajęć). Projekt finansowany przez miasto Wrocław ma na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół wrocławskich, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania. W roku szkolnym 2013/2014 w projekcie bierze udział 26 szkół wrocławskich (szkoły podstawowe, gimnazja, licea).

Stowarzyszenie TUITAM w projekcie Szkołą w Mieście: Nasze Stowarzyszenie od początku aktywnie uczestniczy w realizacji projektu. W ramach działalności Stowarzyszenia proponujemy szkołom ciekawe zajęcia edukacyjne - różnorodne tematycznie wycieczki po Wrocławiu. Członkowie Stowarzyszenia są licencjonowanymi przewodnikami miejskimi po Wrocławiu. Większość z nas ma wykształcenie pedagogiczne, jesteśmy absolwentami różnych kierunków Uniwersytetu Wrocławskiego (polonistyki, etnologii, germanistyki, historii sztuki, filologii słowiańskiej) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Mamy duże doświadczeniem w pracy z dziećmi ( jako nauczyciele, wychowawcy lub w ramach różnych projektów edukacyjnych). W czasie wycieczek edukacyjnych po Wrocławiu realizujemy podstawę programową m.in. z j. polskiego, j. niemieckiego, j. angielskiego, historii, przyrody, sztuki, religii. W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 współpracujemy z około 15 szkołami, biorącymi udział w projekcie Szkoła w Mieście.

Podczas wycieczek realizujemy około 25 tematów edukacyjnych. Przykładowe tematy wycieczek:

  • O śląskiej klusce, zbójnikach i łysym aniołku, czyli Szlakiem Legend Ostrowa Tumskiego (podczas wycieczki dzieci poznają najciekawsze legendy Wrocławia oraz miejsca, z którymi są one związane)
  • O bardzo skąpej przekupce, pokutujących duszach i kluskowym zegarze, czyli Szlakiem Legend Starego Miasta (podczas wycieczki dzieci najciekawsze legendy związane ze Starym Miastem we Wrocławiu oraz poznają zabytki Starego Miasta).
  • Zwierzęta zaklęte w kamieniu - czyli spacer po Starym Mieście z zagadkami i opowieściami o zwierzętach, symbolach kamienic, rzeźb ulicznych, elementów architektonicznych (podczas spaceru dzieci poznają bajki oraz bohaterów bajek, i ich cechy, przysłowia i powiedzenia, w których występują zwierzęta).
  • Tajemnice wrocławskiego Rynku (podczas spaceru po Rynku uczniowie dowiadują się co to jest Rynek, jak nazywają się strony Rynku, jakie imiona noszą kamieniczki rynkowe, do czego służył plac rynkowy dawniej i dzisiaj).
  • O wrocławskim herbie prawie wszystko- elementy herbu w architekturze Starego Miasta (poszukiwanie elementów wrocławskiego herbu, wyjaśnienie znaczeń poszczególnych elementów, historia herbu, symbole Wrocławia).
  • Na prawo most, na lewo most, a w dole Odra płynie, czyli dlaczego Wrocław nazywano Wenecją Północy.
  • O bogu kupców Hermesie, opiekunkach sztuki- muzach, Sfinksie i Pegazie, czyli opowieści mitologiczne w architekturze Wrocławia (mitologia, postaci mitologiczne, motywy w nazwach sklepów, w architekturze).