"Wrocław. Natura, sztuka i architektura. Trasa imienia Piotra Kasznickiego"

Przewodnik pt. Wrocław. Natura, sztuka i architektura jest efektem wspólnej pracy członków i sympatyków Stowarzyszenia Podróżników TUiTAM. Opisaną przez nas trasę dedykujemy Piotrowi Kasznickiemu (1967–2018), naszemu koledze, przyjacielowi, świetnemu przewodnikowi po Wrocławiu i znawcy świata roślin, o których potrafił fascynująco opowiadać.

Trasę poprowadziliśmy przez Promenadę Staromiejską, którą Felicjan Faleński bardzo trafnie nazwał „kwiecistą Flory przepaską kapryśnie w zgiełk miejski rzuconą”. Od napisania tych słów przez romantycznego poetę minęło sto pięćdziesiąt lat, a Promenada Staromiejska wciąż zachwyca i jest miejscem wytchnienia od hałasu i zgiełku miasta.

Podczas spaceru wzdłuż Odry i fosy miejskiej zobaczymy ciekawe gatunki drzew, w tym kilka okazałych pomników przyrody, zajrzymy do niezwykłego ogrodu w klasztornym wirydarzu, przejdziemy przez dwa parki (park Juliusza Słowackiego i park Staromiejski). Na trasie będziemy mogli podziwiać ciekawe pod względem architektonicznym obiekty (np. Muzeum Narodowe, Opera Wrocławska, synagoga Pod Białym Bocianem). W parkach i ogrodach lub na nadodrzańskim bulwarze zobaczymy prace wybitnych artystów, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Stanisława Wysockiego, Theodora von Gosena. Jesteśmy przekonani, że stworzona i opisana przez nas trasa im. Piotra Kasznickiego, na której przyroda bywa nie tylko tłem dla dobrej architektury i sztuki, ale czasami podkreśla walory estetyczne budynków i dzieł sztuki, jest najlepszym sposobem upamiętnienia naszego Kolegi.

  • tekst: Andrzej Borówka, Aldona Mikucka, Marta Miniewicz, Małgorzata Urlich-Kornacka, Magdalena Wąs
  • zdjęcia panoramiczne: Leszek Sulich
  • zdjęcia: Daniel Masica, archiwum Stowarzyszenia Podróżników TUiTAM
  • pocztówki archiwalne ze zbiorów Małgorzaty Urlich-Kornackiej
  • mapy © OpenStreetMap
  • redakcja i korekta: Bogdan Bernacki
  • korekta: Sonia Mozel
  • skład i projekt graficzny: Adam Sobierajski
ebook do pobrania
PDF 62 MB, 69 stron